Yanti Sri Rezeki, M.Ed.,Ph.D

Yanti Sri Rezeki, M.Ed.,Ph.D

NIP. 197706192002122009   Pangkat – Penata     Golongan – IIIC   Jabatan-Lektor

Alamat : Jl. Parit H. Husin II

Kp. Caraka Telkom F.16

27/09/2022